metų inovatyviausi top 3

*2020 m. Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai vyko virtualioje erdvėje

Inovatyviausias biologijos, chemijos mokytojas (-a)

Skaidrė Barčienė
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Rasa Kučinskienė
Prienų „Žiburio“ gimnazija
Emilija Zakaitė
Vilniaus Fabijoniškių gimnazija

Inovatyviausias fizikos mokytojas (-a)

Ignas Jurčiukonis
VGTU inžinerijos licėjus
Rima Baltrušaitienė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Astra Korsakienė
Biržų „Saulės“ gimnazija

Inovatyviausias kalbų mokytojas (-a)

(gimtosios ir užsienio)

Asta Jankauskienė
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Sigita Koroliovė
Klaipėdos Litorinos mokykla
Margarita Juzėnienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Jurgita Maironienė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Inovatyviausias matematikos, IT mokytojas (-a)

Rimantė Grumadaitė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Osvaldas Valiukas
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje
Lina Zajančkauskienė
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija ir Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija

Inovatyviausias menų, technologijų mokytojas (-a)

Inga Hokušienė
Šeduvos gimnazija
Audrius Česnelis
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Loreta Narušienė
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Inovatyviausias pradinio ugdymo mokytojas (-a)

Kristina Dumčienė
Marijampolės sav., Želsvos progimnazija
Aurelija Macijauskienė
Klaipėdos licėjus
Rūta Filončikienė
VGTU inžinerijos licėjus

Inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas (-a)

(ekonomika, istorija, pilietiškumas, geografija, dorinis ugdymas)

Edita Gervetauskaitė
Vilniaus Sietuvos progimnazija
Antanas Jonušas
VšĮ Vilniaus Valdorfo mokykla
Žygimantas Stankevičius
Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Metų mokyklos vadovas (-ė)

Daina Valackienė
Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija
Danguolė Miškinienė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Renata Venckienė
Klaipėdos Vitės progimnazija