Fizikos nomaciija.Iš kairės M. Vengris, V. Birenienė, M. Glodas_T.Stukas