Inovatyviausias kalbų. Iš kairės S. Leknickienė, M. Grigaitis, M. Glodas_T. Stukas