Metų mokyklos vadovas.Iš kairės J. Nacevičienė,V.Kalinas, M.Glodas_T. Stukas