Metų publikos mokytojas.Iš kairės R.Šaučikovas,D.Čiškauskaitė, M. Glodas_T.Stukas