Asmeninės mokytojų iniciatyvos kuria kitokį mokymąsi

Dabar mums įprasta, kad vaikai eina į mokyklą, bet netrukus mums taip pat bus įprasta, kai kiekvienas vaikas įsitrauks ir į neformalų švietimą. Tokios nuomonės laikosi AB „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius, ŽEF Tarybos narys Arnoldas Šileika: „kada nors Lietuvoje turėsime tokią sistemą, kur kiekvienas vaikas dalyvaus kokioje nors neformalioje veikloje. Tai neišvengiama, nes pasaulis sparčiai keičiasi, tad nuolatinis visų tobulėjimas būtinas“.

Neformalus švietimas dažnai užkamšo tas spragas, kurias palieka formalus švietimas. Remiantis PISA tyrimų duomenimis, geriausių pasiekimų vaikai pasiekia tada, kai įgyja gilesnes, o ne paviršutiniškas žinias ir kai žino, kur jas panaudoti realiame pasaulyje, tad akcentuojamas aktyvaus įsitraukimo į mokymosi procesą kūrimas.

Nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės, patys mokytojai imasi iniciatyvos ir siūlo įvairią papildomą mokiniams skirtą veiklą: nuo dizaino užsiėmimų iki robotų programavimo. Įvestas neformalaus ugdymo krepšelis išplėtė vaikų galimybes rinktis užklasinę veiklą bei paskatino naujų ir inovatyvių neformalaus švietimo veiklų atsiradimą. Prie šios plėtros taip pat stipriai prisidėjo ir 10 steigiamų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) centrų.

Arnoldas Šileika, „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius, ŽEF Tarybos narys

„Lietuvoje vis didesnis dėmesys kreipiamas STEAM dalykams, atidaroma 10 STEAM centrų, kurių tikslas populiarinti mokslą, prisidėti prie inovacijų kūrimo. Visgi, tai tik pirmas žingsnis, ties juo nereikėtų sustoti. Sukūrus infrastruktūrą, būtina investuoti į žmones, skatinti naujų iniciatyvų atsiradimą, kurios skatintų dalykų turinio integraciją bei praktinį pritaikymą. Manau, kad inovatyvių metodų naudojimas ugdo būsimus lyderius, kurie gali susidoroti su tais iššūkiais, su kuriais šiandien nesugebame susidoroti patys“, – teigia A. Šileika.

Neformaliojo švietimo metu mokinys gali išbandyti įvairias veiklas – tokiu būdu vaikui lengviau apsispręsti, kuri veikla jam teikia didžiausią malonumą. Mokiniui tai leidžia lengviau ir užtikrinčiau priimti sprendimus apie savo ateitį. „Atradus mėgstamą veiklą lengviau veikti kryptingai, atsiranda motyvacija domėtis ta sritimi papildomai. Tokie vaikai dažniausiai geriau būna pasirengę darbo rinkai, lengviau į ją integruojasi, tad mums, verslo atstovams, tai yra svarbu“, − teigia A. Šileika. Jis pabrėžia, kad neformaliojo švietimo ir STEAM dalykų plėtotei naudingas bendradarbiavimas su verslu, tačiau esminis komponentas yra mokytojai, kurie ugdo kūrybišką, kritiškai mąstantį ir smalsų mokinį.

A. Šileika priduria, kad žavisi mokytojais, kurie savo žiniomis, asmeninėmis pastangomis ir iniciatyvomis skatina mokinių susidomėjimą ugdymo turiniu. „Šie nepripažinti lyderiai mokyklos bendruomenėse man atrodo labai svarbūs, nes jie net su ribotais resursais sugeba susitelkti ir atrasti kitokias, vaikų smalsumą žadinančias veiklas. Norisi paskatinti juos būti labiau matomais, pasidalinti savo iniciatyvomis, kurios kartais gali būti mažos, tačiau teikiančios labai didelę reikšmę visai mokyklos bendruomenei“, − įsitikinęs A. Šileika.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo.  Šiemet bus apdovanoti 6 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 4 papildomos nominacijos, skirtos tarptautiškiausiai mokyklai, metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei lrytas.lt publikos išrinktam mokytojui. AB „Vakarų laivų gamykla“ yra „Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėjas“ nominacijos steigėjai.

Aplikuoti ir nominuoti kandidatus kviečiame čia: www.mokytojuapdovanojimai.lt/aplikuok

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje: www.mokytojuapdovanojimai.lt