Kriterijai

Kriterijai pretendentams į „Inovatyviausio mokytojo“ nominaciją:

Pedagoginis profesionalumas – efektyvių ir / ar naujų ugdymo metodų naudojimas ir dalijimasis sėkme su kolegomis šalyje ir/ar užsienyje;

Pedagoginė lyderystė – mokytojo dalyvavimas papildomose veiklose (pavyzdžiui: papildomas darbas su moksleiviais, švietimo iniciatyvų įgyvendinimas, ekspertinis darbas rajono, regiono, valstybės ar tarptautiniu lygmeniu, dalyvavimas projektuose);

XXI a. būtinos kompetencijos – technologijų naudojimas ugdyme ir nuolatinis tobulėjimas.

Kriterijai pretendentams į „Metų mokyklos vadovo“ nominaciją:

Vadybinis profesionalumas – efektyvus vadovavimas, strategiškumas, partnerysčių kūrimas;

Lyderystė – direktoriaus dalyvavimas papildomose veiklose (mentorystė, neformalūs užsiėmimai, ekspertinis darbas rajono, regiono, valstybės ar tarptautiniu lygmeniu);

Mokyklos rezultatai – mokyklos atvirumas, papildomų projektinių galimybių išnaudojimas.


„Inovatyviausio mokytojo“ vardas bus suteiktas 7 Lietuvos mokytojams

Inovatyviausias pradinio ugdymo mokytojas 

Inovatyviausias biologijos, chemijos mokytojas

Inovatyviausias fizikos mokytojas

Inovatyviausias matematikos, IT mokytojas

Inovatyviausias menų, technologijų mokytojas

Inovatyviausias kalbų mokytojas (gimtosios ir užsienio)

Inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas   (istorija, pilietiškumas, geografija, ekonomika, dorinis ugdymas)

Taip pat bus įteikta 1 papildoma nominacija

Metų mokyklos vadovas