metų inovatyviausi top 3

Inovatyviausias biologijos, chemijos mokytojas (-a)

Virginija Savickaitė
Šiaulių Didždario gimnazija
Nerijus Medeišis
Šiaulių raj. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija
Lina Vičiulienė
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

Inovatyviausias fizikos mokytojas (-a)

Austėja Bukauskytė
Kaišiadorių raj. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
Saulė Paulikienė
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Irma Bartkevičienė
Šiaulių Gytarių progimnazija

Inovatyviausias kalbų mokytojas (-a)

(gimtosios ir užsienio)

Sigita Koroliovė
Klaipėdos Litorinos mokykla
Rytis Jezukevičius
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Julija Ladygienė
Mokykla „Forvardas“

Inovatyviausias matematikos, IT mokytojas (-a)

Rimantė Grumadaitė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Snieguolė Bagočienė
Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija
Snieguolė Stakvilionė
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

Inovatyviausias menų, technologijų mokytojas (-a)

Loreta Narušienė
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
Donatas Kriukas
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Karolis Makauskas
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Inovatyviausias pradinio ugdymo mokytojas (-a)

Vaida Kielienė
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
Danguolė Savičienė
Visagino „Verdenės“ gimnazija
Aurelija Macijauskienė
Klaipėdos licėjus

Inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas (-a)

(ekonomika, istorija, pilietiškumas, geografija, dorinis ugdymas)

Antanas Jonušas
VšĮ Vilniaus Valdorfo mokykla
Angelė Pakamorienė
Gargždų „Minijos“ progimnazija
Mindaugas Norkevičius
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Metų mokyklos vadovas (-ė)

Rasa Agintienė
Juodšilių „Šilo“ gimnazija
Rimtautas Pečeliūnas
Šiaulių Gytarių progimnazija
Palmira Talijūnienė
Kauno šv. Kazimiero progimnazija