Mokytojas Rytis: nėra geros pamokos recepto – yra tik mokinių ir mokytojų bendras noras mokytis

Visi esame girdėję Herakleito iš Efeso teiginį, kad į tą pačią upę dukart neįbrisi, tačiau turbūt retas susimąstėme, kad jį galima pritaikyti ir kalbant apie mokyklą. Būtent taip savo profesiją apibūdina 2019 m. Inovatyviausias kalbų mokytojas Rytis Jezukevičius.

Šio pedagogo teigimu, mokytojo profesija yra labai nenuspėjama, tačiau būtent tai ją daro žavią ir patrauklią. „Visa tai, ką bėgant metams sukaupia pedagogas, – įrankis, padedantis metodiškai atsilaikyti prieš sraunią srovę, kurią vadiname klase. Ir nors atrodo, kad vedami patirties galime nuspėti, kokio gylio bus upė, kokio pločio jos žiotys ir intakai, nesgi esam matę panašių, ši vėl savotiškai kitokia“, – dalinasi Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje anglų kalbos mokytojas. 

Supratimas, kad kiekvienas jo sutiktas mokinys yra skirtingas padeda pedagogui judėti į priekį. Kaip ugdyti priklauso ne tik nuo kartų, bet ir nuo skirtingų kiekvieno asmens poreikių, tad lankstesnis požiūris ir drąsa išbandyti kitokius ugdymo metodus padeda atrasti geriausią kelią.

R. Jezukevičius yra sertifikuotas Microsoft inovatyvaus ugdymo ekspertas ir „National Geographic“ pedagogas. Mokytojas ne tik naudoja informacines kompiuterines technologijas (IKT), bet ir tiria jų taikymą ugdymo procese. Kartu su bendraautore parengtame moksliniame straipsnyje vertinami IKT naudojimas užsienio kalbų mokymo(si) metu. Savo veiklos tyrinėjimas leidžia ir tobulėti pačiam, ir matant, tai kas veikia efektyviausiai, perduoti kitiems. 

Iš kitų R. Jezukevičius išsiskyrė ne tik modernių ugdymo metodų naudojimu, bet ir požiūriu į pamoka. Jam – tai aktyvus ir dinamiškas procesas, kurio, nepaisant turimų žinių ir patirties, iki smulkių detalių suplanuoti nėra galimybės. „Nėra geros pamokos recepto. Yra tik mokinių ir mokytojų bendras noras mokyti(is). Ir nors šiomis dienomis mokytojas ir mokinys gali susikeisti vietomis, mokytojams tampa įgudusiu pedagogu tik pabuvęs su ne viena klase, o mokiniai demonstruoja savo jėgą ir grožį tik kai juos bandoma perprasti ir kartu su jais mokytis“, – teigia pedagogas.

R. Jezukevičius klasėje siekia kurti pozityvų mikroklimatą bei pasitikėjimo ir pagarbos jausmą ir nori užtikrinti, kad mokiniai jo dėstomą anglų kalbą išties naudotų. Tam jis pasitelkia įvairius metodus – diskusijas, dvikalbius tiriamuosius darbus, minčių lietų, minčių žemėlapius, atkaklų klausinėjimą. Pritaikius juos reikiamais momentais mokiniams galima padėti ne tik geriau išmokti kalbą, bet ir ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

„Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinio ir mokytojo yra kertinis pamokos sėkmės faktorius, o taip pat – kalbos tyloje neišmoksime“, – papildo pedagogas.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2020 – jau penktus metus vykstanti iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius Lietuvos mokytojus ir jiems atsidėkoti. Daugiau apie apdovanojimus ir kaip juose dalyvauti sužinosite puslapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt