Mokyklos vadovė: geriausius sprendimus randa patys mokytojai

Įtraukti kiekvieną mokinį į mokymosi procesą, pritaikyti turinį, kad jis atlieptų individualius mokinių poreikius, atspindėti visuomenės, tėvų, kitų suinteresuotųjų šalių interesus – tai tik keli fragmentai, kuriuos mokytojai turi daryti kasdien. O kaip mokytojams susitvarkyti su šiais iššūkiais kiekvieną dieną gali padėti mokyklos vadovas?

Ateitis reikalauja kūrybingų sprendimų

Ingą Vargalienę į mokyklos vadovės pareigas atvedė svajonė apie gerą mokyklą vaikams ir idėjos, kaip tai įgyvendinti. Jos manymu, didžiausias mokyklos sėkmės pagrindas – profesionalūs mokytojai.

Kalbėdama apie pagrindinius šiandienos mokyklos siekius, kaip vieną iš jų 2018 m. inovatyviausios mokyklos vadovės titulą gavusi I. Vargalienė įvardina individualaus požiūrio į kiekvieną mokinį, poreikį. „Reikia kuo labiau mokinių galimybes atitinkančio personalizuoto ugdymo. Mūsų mokyklos bendruomenėje nuolat kalbame apie tai, kaip mokymu pasiekti kiekvieną vaiką. Sunkiausias klausimas – kaip atrasti tą individualų santykį su vaiku 28 mokinių klasėje,“ – dalinasi Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė.

Anot jos, universalių mokymo priemonių nėra, tačiau „mokytojai yra be galo kūrybingi, dažnai ieško tos priemonės, kuri padėtų įveikti konkretų mokymo(si) iššūkį“.

UAB „Šviesa“ direktorė Milda Juonė dalinasi, kad bendradarbiaujant su mokytojais ir mokyklomis individualų ugdymo turinį kurti yra lengviau. „Labai svarbu, kad mokykloje naudojamos priemonės atspindėtų mokyklos (mokinių, mokytojų) poreikius ir realias galimybes. Iš mokyklų gauname atvirą grįžtamąjį ryšį, žinome jų problemas, suprantame, su kokiais iššūkiais susiduria mokytojai, kaip mokytis nori ir gali įvairaus amžiaus mokiniai. Kurdami pritaikytas mokymo(si) ir metodines priemones, tikimės padėti mokyklai tapti vaikams patrauklia vieta, kurioje kiekvienas galėtų pažinti save ir augti savo keliu,“ – džiaugiasi M. Juonė.

Palanki aplinka tobulėti ne tik mokiniams

I. Vargalienė teigia, kad sudarius palankias sąlygas veikti, mokytojai patys randa būdus, kaip geriausiai ugdyti mokinius. „Reikia tik atidesnio žvilgsnio pastebėti, paskatinti, palaikyti, padrąsinti ir pedagogai patys suranda geriausius veikimo būdus,“ – akcentuoja mokyklos vadovė.

„Sveikas psichologinis mikroklimatas darbe, aiškūs susitarimai, jų laikymasis, aiškios atsakomybių ribos, išdiskutuota mokyklos vizija ir strateginės veiklos kryptys padeda personalui gerai atlikti savo darbą. O jeigu dar pavyksta mokyklos tikslus suderinti su asmeniniais mokytojo karjeros ar savo darbo vizijos tikslais, dažnai rezultatas pranoksta lūkesčius“ – teigia I. Vargalienė.

Apie besikuriančią palankią terpę mokytojams veikti kalbama ir 2018 m. Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime (angl. Teaching and Learning International Survey – TALIS). Jo išvadose teigiama, kad didžioji dalis Lietuvos mokytojų ir mokyklos vadovų, savo kolegas įvardina kaip atvirus pokyčiams, o mokyklą, kaip vietą, kurioje galima užsiimti inovatyvia veikla.

M. Juonė džiaugiasi, kad mokyklos vadovų, kurie sukuria palankią aplinką ne tik mokinių, bet ir mokytojų mokymuisi Lietuvoje yra. „Jau trejetą metų iš eilės kartu su „Žinių ekonomikos forumu“ apdovanojame inovatyviausius mokyklų vadovus ir kaskart džiaugiamės, susipažinę su naujais nominantais – šalyje tikrai turime gražių, įkvepiančių mokyklų vadovų pavyzdžių,“ – dalinasi M. Juonė.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Prie iniciatyvos galite prisidėti tinklalapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt