Mokyti taip, kad mokymą pakeistų mokymasis

Mokyti taip, kad mokymą pakeistų mokymasis – praeitais metais inovatyviausios pradinių klasių mokytojos apdovanojimą gavusios Astos Sakalienės tikslas. Anot jos, inovatyvus mokymas gali padėti atrasti mokymosi džiaugsmą, sukurti motyvuojančią aplinką ir atskleisti vaikų gebėjimus bei talentus.

„Svarbu atrasti kiekvienam mokiniui tinkamą mokymosi būdą, tikslingai naudoti išmaniuosius įrenginius, juos derinti su kitais ugdymo metodais, pamokos veiklą organizuoti įdomiai, mokiniams ne tik suteikti žinių, bet ir padėti tapti asmenybėmis,“ – pataria Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Mokiniams svarbu matyti prasmę

Leidyklos „Šviesa“ 2018 m. atliktas tyrimas rodo, kad dabartiniai pradinukai yra drąsūs ir žingeidūs, tačiau jiems labai svarbus artimas ryšys ir pagalba ugdant bendravimo gebėjimus. „Viena vertus jie draugiški, nori bendrauti, kita vertus – dėl technologijų ir pakitusio gyvenimo būdo, jie ir labiau linkę užsidaryti savyje, o mokytojai ir tėvai įvardina, kad pradinio amžiaus vaikai taip pat yra jautrūs, kartais – nerimastingi, jautriai reaguoja į klaidas, nori būti įvertinti, pastebėti“ – teigia „Šviesa“ direktorė Milda Juonė.

Kalbėdama apie šiuolaikinių vaikų ugdymo praktikas, M. Juonė taip pat pabrėžia, kad vienoje klasėje besimokančių vaikų patirtys gali būti labai skirtingos, tad svarbu atsižvelgti į kiekvieno vaiko gebėjimus ir tėvų keliamus lūkesčius.

A. Sakalienė savo veikloje siekia pažinti kiekvieną mokinį, suprasti kaip jis mokosi ir taikyti tinkamiausius ugdymo metodus. „Juk kiekvienas mokinys yra unikalus, ugdymosi tikslų siekia skirtingais būdais, turi skirtingų stiprybių ir silpnybių. Kitos tokios pačios asmenybės nėra,“ – pastebi A. Sakalienė.

Anot A. Sakalienės, dabartiniams vaikams labai svarbu jausti mokymosi prasmę ir matyti naudą. „Žinojimas, kam ir kur jam bus reikalinga tai, ką mokosi, itin reikšmingas, todėl atlikdami daugelį užduočių remiamės turimomis žiniomis, gyvenimiška patirtimi, analizuojame konkrečius atvejus,“ – akcentuoja A. Sakalienė.

A. Sakalienė prideda, kad mokinius įtraukia tokia veikla, kuri jiems aktuali, įdomi, aktyvi, šiuolaikiška, susieta su gyvenimiška aplinka ir praktine veikla. „Vaikams patinka integruotos pamokos ar dienos, kai mokomoji medžiaga užtikrina gilesnį įvairių temų suvokimą ir pritaikomumą, problemų sprendimą. Tuomet jiems aiškėja mokymosi prasmė, jie noriai įsitraukia į kūrybines veiklas,“ – pasakoja Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

M. Juonės teigimu, aktualu, kad ugdymas būtų daugiasluoksnis ir tos pačios priemonės ne tik perduotų dalykines žinias, bet ir plėstų akiratį, mokytų spręsti problemas, galvoti kūrybiškai, bendrauti ir dirbti komandoje, būti savarankiškesniais. „Kai šios sąlygos yra, vaikai labiau įsitraukia, lengviau išmoksta naujų dalykų,“ – pažymi M. Juonė.

Metodų įvairovė gilina pažinimą

„Tyrimai rodo, kad aukštus rezultatus ir mokymosi motyvaciją užtikrina mokymosi būdų ir priemonių įvairovė, nes tuomet yra „pataikoma“ į įvairių vaikų ypatumus. Mes palaikome tokį ugdymo procesą, kuriame yra ir aiški, nuosekli dalykinė struktūra, tačiau yra ir nemažai erdvės „sužaidybintoms“ formoms, kreipiamas dėmesys į socialines-emocines kompetencijas, kuriame derinami tradiciniai ir modernūs ugdymo metodai,“ – dalinasi leidyklos „Šviesa“ direktorė.

A. Sakalienė prideda, kad mokyklai svarbu neatsilikti nuo šiuolaikinės visuomenės formavimosi tempų. Informacinių technologijų taikymas sudaro sąlygas diferencijuoti mokymosi turinį, padaryti pamokas patrauklesnes ir padėti mokiniams suprasti esminius dalykus.

„Žinoma, tai darome saikingai, nes šiuolaikinei kartai sunku išlaikyti dėmesį, ilgai susitelkti ties viena veikla, ir tikslingai – žaidžiame interaktyvius mokomuosius, lavinamuosius, strateginius žaidimus, susijusius su mokomuoju dalyku, ugdymo programa. Džiaugiuosi, kad mokiniams patinka ir aktyvios veiklos gamtoje, jų smalsumą žadina tyrinėjimai, atradimai, dėmesį sukausto užduotys netradicinėse erdvėse, kitose mokymosi aplinkose,“ – prideda A. Sakalienė.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Daugiau informacijos apie iniciatyvą tinklalapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt